4th Cotact Center Seminar

چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس

نسل آینده مراکز ارتباط
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس

رونمایی از اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز ارتباط

Contact Center Manager on Fast Forward
رونمایی از اولین کتاب تخصصی مدیریت مراکز ارتباط

Contact Center Design

دوره های تخصصی طراحی و بهینه سازی مراکز تماس

شرکت آمیزه تنها ارائه دهنده دوره های تخصصی مرکز تماس
دوره های تخصصی طراحی و بهینه سازی مراکز تماس

Contact Center Setup

دوره های تخصصی راه اندازی و گسترش مراکز تماس

شرکت آمیزه تنها برگزار کننده دوره های تخصصی مرکز تماس
دوره های تخصصی راه اندازی و گسترش مراکز تماس

Cantact Center Management

دوره های تخصصی استقرار و مدیریت مراکز تماس

شرکت آمیزه تنها برگزار کننده دوره های تخصصی مرکز تماس
دوره های تخصصی استقرار و مدیریت مراکز تماس

دوره های تخصصی استقرار و مدیریت مرکز تماس

ارائه یک سرویس با کیفیت و کسب رضایت مشتریان، هدف تمام تلاشهای یک سازمان است که در مرکز تماس نمود پیدا می کند.  مدیریت منابع، کنترل کیفیت و حفظ سطح دلخواه ارائه خدمات، چالش اصلی مدیران و سرپرستان مراکز تماس است . آشنایی با تاکتیکها و تکنیک های نوین هدف این دوره آموزشی است.

 بیشتر بدانید

مشاوره

مشاوره تخصصی و حرفه ایی

طراحی

طراحی خوب همه راه است

آموزش

آموزش ،استفاده بهینه از امکانات

اجرا

یک پایان خاص و شروعی دلنشین

دوره های تخصصی طراحی و بهینه سازی مرکز تماس

طراحی یک مرکز تماس مهمترین بخش از تکامل یک مرکز تماس است ، شناخت اجزا و روابط بین آنها است که به ما اجازه می دهد در آینده توقع داشتن یک مرکز تماس با کیفیت را داشته باشیم . اما تنوع این اجزا و پیچیدگی روابط بیشتر از آن چیزی است که ما فکر میکنیم .

بیشتر بدانید

دوره های تخصصی راه اندازی و گسترش مرکز تماس

فرایندها، نیروی انسانی و تکنولوژی ، همگی عوامل مهمی در اجرا و گسترش مراکز تماس هستند که انتخاب درست ابزارها باعث افزایش بهره وری و کاهش شدید چالشهای مدیریتی در مرحله استقرار خواهد شد. پس وجود یک نگاه همه جانبه نیاز اساسی مدیران مراکز تماس است .

بیشتر بدانید

تصاویر چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017

 • سخنرانی مهندس جهانیان در خصوص یادگیری ماشینی در مراکز تماس در سمینار سراسری مراکز تماسICCS2017
 • تحول دیجیتالی در مراکز تماس
 • سخنرانی خانم رهنما در خصوص تبدیل مراکز تماس به مراکز تجربه
 • سخنرانی دکتر دهبزرگی در خصوص کاربرد Big Data در CRM
 • اولین کتاب مدیریت مراکز ارتباط به زبان فارسی با ترجمه مهندس محمد علی قنادیان
 • ارائه دکتر زارع در خصوص مدیریت منابع انسانی جدید در مراکز تماس در سمینار مراکز تماس ICCS2017
 • کاربرد BIg Data در مراکز تماس
 • مراسم تقدیر از همکاران و مسئولین برگزاری چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • حضور خیریه یاوری در چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس و فروش کتاب مدیریت مراکز تماس به نفع این خیریه
 • مراسم رونمایی از اولین کتاب مدیریت مراکز تماس به زبان فارسی با ترجمه مهندس محمد علی قنادیان در سمینار مراکز تماس
 • سخنرانی مهندس محمد علی قنادیان در خصوص مراکز تماس آینده 2025
 • عکس سلفی مهندس قنادیان با حاضرین در چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس
 • چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • سخنرانی دکتر امینی در خصوص تحول دیجیتالی در مراکز تماس در سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • مهندس جهانیان
 • دکتر مصطفی امینی
 • سرکار خانم وحیده رهنما
 • دکتر ده بزرگی
 • کتاب مدیریت مراکز ارتباط
 • خانم دکتر سودابه زارع
 • دکتر محمد رضا ده بزرگی
 • چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • خیریه یاوری
 • رونمایی از کتاب
 • مراکز تماس آینده 2025
 • عکس سلفی
 • چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
 • دکتر امینی

 

دوره های آموزشی مرکز تماس و مدیریت آنها 

 

شرکت آمیزه به عنوان تنها مرکز تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی در حوزه مراکز تماس یا کال سنترها افتخار دارد تا در راستای رشد کیفیت خدمات ارائه شده در این بخش و همچنین کمک به بالا بردن رضایتمندی مشتریان سازمان ، دوره های تخصصی در مراحل مختلف و متناسب با نیاز سازمانها برگزار نماید .

دوره های آموزشی مرکز تماس در دو بخش دوره های مدیریتی و دوره های فنی قابل تفکیک است که هر کدام از آنها متناسب با مرحله ایی از تکامل مرکز تماس آن سازمان که نیاز باشد قابل اجرا می باشد. 

تکامل مراکز تماس از شروع تا زمان بهره برداری در سه مرحله اصلی تقسیم بندی می شود:

1- مرحله طراحی و بهینه سازی : در این مرحله  هم برای مراکز تماس جدید و هم برای گسترش و بهینه سازی مرکز تماس موجود به تدوین اهداف و شاخص های مرکز تماس پرداخته و برنامه ها و منابه موجود را بررسی می کنیم تا بتوانیم متناسب با نیازهای سازمان و امکاناتی که در اختیار داریم ، خروجی مورد نظر با کیفیت عالی را بدست بیاوریم . در حقیقت این مرحله نقشه راه ما برای بخش اجرا و استقرار مرکز تماس خواهد بود.

2- مرحله راه اندازی و گسترش : با توجه به طرحی که در مرحله اول تدوین و استخراج شده است ما می توانیم ابزار و روشهای متناسب با طرح را در این مرحله گرد آوری کرده و با نگاهی اجرایی ، طرح سازمان در مرکز تماس را نمود عینی و عملیاتی بدهیم . لذا آشنایی به ابزارها و تکنولوژی ، روشهای پیاده سازی و اجرای پروژه و همچنین آشنایی با مدیریت مراکز ارتباط با مشتریان می تواند در اجرای این مرحله بسیار به ما کمک کند .

3- مرحله مدیریت و استقرار: تجلی کلیه تلاشهای ما در ایجاد یک مرکز تماس در ایین مرحله نمود خواهد داشت . استقرار مناسب ، آموزش ، استفاده از منابع انسانی و مدیریت آنها ، هنر بسیار بزرگی است که مدیران مرکز تماس آن را در اختیار دارند . مرکز تماس هر سازمان خلاصه آن سازمان است که تمام محاسن و معایب سازمان را به مشتری نمایش می دهد ،پس یک استراتژی مناسب در پاسخ به درخواستهای ورودی و همچنین رفتار حرفه ایی می تواند بسیاری راه گشا باشد . 

 

 

مهندس محمد علی قنادیان

 

 

 

 

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد