سمینار های برگزار شده در آکادمی آموزش مراکز ارتباط با مشتری در سالهای اخیر  به شرح زیر میباشد . برای اطلاع از سمینار های آتی با ما در ارتباط باشید ...