برون سپاری مراکز تماس و دلایل اصلی آن

از دلایل اصلی برون سپاری مراکز تماس میتوان به کاهش هزینه ها اشاره کرد. در این خصوص دلایل دیگری نیز وجود دارد نظیر : افزایش رضایت … “برون سپاری مراکز تماس و دلایل اصلی آن”

نسل Z و انگیزش با تاکید بر مرکز تماس

ورود نسل Z یا نسل اینترنت تحولی عظیم در مدیریت منابع انسانی بوجود آمده. نسل Z و انگیزش در مرکز تماس بر وفاداری کارکنان تاکید می کند. … “نسل Z و انگیزش با تاکید بر مرکز تماس”

یادگیری ماشینی برای بهبود تجربه مشتری در مرکز تماس

تا سال 2020، 85% تعاملات با مشتری، بدون حضور ایجنت انسانی انجام می شود. حل مشکل مشتری، قبل از این که مشتری با آن مواجه … “یادگیری ماشینی برای بهبود تجربه مشتری در مرکز تماس”

مدیریت منابع انسانی در خدمات مشتری

 مدیریت منابع انسانی در خدمات مشتری  مانند معماری سرمایه های انسانی است. معماری سرمایه های انسانی  به طور خلاصه محصول فناوری مدیریت منابع انسانی خدمات … “مدیریت منابع انسانی در خدمات مشتری”

خلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان مرکز تماس

در ابتدای مبحث خلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان مرکز تماس ، لازم است تعریفی از مشتری مداری داشته باشیم. مشتری مداری در مرکز تماس … “خلق زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان مرکز تماس”