پارامتر های مرکز تماس

هر مرکز تماس با بسیاری از تماس ها در مورد خدمات و مشکلات سروکار دارد ومیباست از پاسخ رضایت بخش به تماس ها اطمینان حاصل … “پارامتر های مرکز تماس”

تفاوت مرکز تماس و مرکز ارتباط

اکثر مردم به سختی می توانند تفاوت مرکز تماس و مرکز ارتباط را مشخص کنند. هر دو ابزار برای خدمات مشتری هستند و هر دو … “تفاوت مرکز تماس و مرکز ارتباط”

هزینه های راه اندازی مرکز تماس

راه اندازی مرکز تماس راه اندازی مراکز تماس برای بسیاری از انواع مختلف کسب و کار حیاتی هستند. هر کسب و کار کوچک، متوسط و … “هزینه های راه اندازی مرکز تماس”

مزایای مرکز تماس ابری

یک مرکز تماس ابری یک پلت فرم قابل دسترسی وب است که برای مدیریت تماس و تعاملات مشتریان است. مرکز تماس ابری تقریبا از هر … “مزایای مرکز تماس ابری”

آموزش کارشناس مرکز تماس

در دنیایی که خدمات مشتری در مرکز روابط تجاری قرار دارد، توجه ویژه به آموزش مرکز تماس (کال سنتر) ضروری است. انتظارات از کارشناسان مرکز … “آموزش کارشناس مرکز تماس”

مرکز ارتباط سبز

“سبز” بودن هوشمندانه است نه تنها به این دلیل كه به زمین كمك می كند، بلكه می تواند به صرفه جویی در پول مرکز ارتباط … “مرکز ارتباط سبز”

اهداف مرکز تماس

اهداف مرکز تماس معمولا برقراری ارتباط با مشتریان به منظور پاسخ به سوالات، حل مسائل، ایجاد اعتبار و پرورش روابط است. برتری یکی از پایه … “اهداف مرکز تماس”

شاخص کلیدی عملکرد مرکز تماس

مراکز تماس یک عنصر عملیاتی پیچیده ای از کسب و کار شما هستند، با این وجود آنها نقش مهمی در تجربه مشتریان در کسب و … “شاخص کلیدی عملکرد مرکز تماس”

استانداردهای مشتری مداری در مراکز ارتباط

مشتری مداری در مراکز ارتباط (مرکز تماس)به طور مکرر و جامع در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. اساسا، این به معنی رعایت خواسته … “استانداردهای مشتری مداری در مراکز ارتباط”

وظایف کارشناس مرکز تماس

کارشناس مرکز تماس فردی است که تماسهای ورودی یا خروجی مشتری برای یک کسب و کار را مدیریت می کند. کارشناس مرکز تماس ممکن است … “وظایف کارشناس مرکز تماس”