برون سپاری مراکز تماس و دلایل اصلی آن

از دلایل اصلی برون سپاری مراکز تماس میتوان به کاهش هزینه ها اشاره کرد. در این خصوص دلایل دیگری نیز وجود دارد نظیر : افزایش رضایت … “برون سپاری مراکز تماس و دلایل اصلی آن”

نسل Z و انگیزش با تاکید بر مرکز تماس

ورود نسل Z یا نسل اینترنت تحولی عظیم در مدیریت منابع انسانی بوجود آمده. نسل Z و انگیزش در مرکز تماس بر وفاداری کارکنان تاکید می کند. … “نسل Z و انگیزش با تاکید بر مرکز تماس”

یادگیری ماشینی برای بهبود تجربه مشتری در مرکز تماس

تا سال 2020، 85% تعاملات با مشتری، بدون حضور ایجنت انسانی انجام می شود. حل مشکل مشتری، قبل از این که مشتری با آن مواجه … “یادگیری ماشینی برای بهبود تجربه مشتری در مرکز تماس”