مشاوره

 

با توجه به گستردگی تجهیزات و هچنین ماژول های مربوط به Contact Center  و تنوع کارکردهای آنها در شرایط مختلف ، لزوم بررسی و طراحی آگاهانه  قبل از هر اقدامی به چشم می خورد .

v     لذا مراحل اجرائ یک پروژه Contact Center  را می توان در چند بخش زیر طبقه بندی کرد :

۱-    مرحله شناخت.

۲-    مرحله آنالیز و طراحی.

3- مرحله انتخاب پیمانکار

4-    مرحله اجراء.

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد