قانون 1/3 در فروش تلفنی

 

 

 

 

300 تماس تلفنی = 100 ارتباط موفق

100 ارتباط موفق = 30 احتمال موفق

30 احتمال موفق = 10 قرار ملاقات

 10 قرار ملاقات = 3 مشتری احتمالی

3 مشتری احتمالی = 1 فروش موفق

 

 

اگر فرض کنیم درآمد ماهیانه 30000000 میلیون تومان باشد و هر واحد فروش ارزش 10000000 میلیون تومان داشته باشد

شما احتیاج به 3 فروش موفق دارید

3 فروش موفق یعنی 10 قرار ملاقات

10 قرار ملاقات هم یعنی 300 تماس تلفنی در ماه

یعنی روزانه فقط 14 تماس

 

80% از تمام فروشها بعد از 5 امین مکالمه صورت می پذیرد .

48% از فروشنده ها فقط 1 بار برای فروش تلاش می کنند

25% از فروشنده ها 2 بار برای فروش تلاش می کنند

12% از فروشنده ها بعد از بار سوم دست از تلاش می کشند

5% از فروشنده ها برای بار 4 ام تلاش می کنند

 

تنها 10% از تمام فروشنده ها فرایند فروش خود را تکمیل می کنند

 

محمد علی قنادیان

 

 

 

 

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد