و باز هم بفروشید

 

 

Cross-Selling  و Up-Selling  دو روش و استراتژی مرسوم در شرکت های موفق برای بالا بردن فروش با هزینه کمتر است ، زیرا هزینه های جاری در انجام یک فروش جدید را نداشته و همچنین اطلاعات فروشنده هم از مشتری بیشتر است و مشتری هم بیشتر با ما آشنا است پس بهترین زمان برای انجام یک فروش جدید با حاشیه سود بالاتر است . ولی...

 

چگونه ؟

کی ؟

توسط چه کسی ؟

 

Cross-selling  چیست ؟

فروش مجدد  محصولات و خدمات دیگر شرکت  به مشتریان موجود شرکت که منجر به افزایش سود و همچنین ماندگاری مشتری شود مانند پیشنهاد خرید بیمه عمر توسط یک شرکت بیمه به مشتریان بیمه شخص ثالث خود .

Up-selling چیست ؟

فروش کالا و یا خدمات گرانتر به مشتریانی که از ما خرید می کنند مانند پیشنهاد خرید یک RAM  و Hard  بالاتر برای کامپیوتر خریداری شده .

یکی از بهترین زمانهای ارائه پیشنهادهای Upselling  و cross selling  در زمان ارائه خدمات پس از فروش است .که مراکز تماس یکی از مهمترین مکانهای مراجعه مشتریان برای دریافت خدمات پس از فروش است . در حقیقت مشتریان با پای خودشان به ما مراجعه می کنند پس چرا ما به راحتی آنها را از دست می دهیم .

 نگرانیهایی در این خصوص همیشه وجود داشته است که آیا مرکز تماس مکان مناسب و کارشناسان خدمات پس از فروش اشخاص مناسبی برای این کار هستند ؟

 نداشتن مهارت کافی و همچنین نگرانی از بالا رفتن مدت مکالمه که منجر به افزایش تعداد نفرات در صف می شود بیشترین نگرانیهای موجود برای انجام ندادن فروش مجدد در مراکز تماس است که در مقالات بعدی به روشهای کاهش این نگرانیها می پردازیم .

ولی به نظر من مرکز تماس به لحاظ تماس مستقیم با مشتریان و دارا بودن اطلاعات بسیار معتبرتر از علایق و رفتارهای مشتریان بستر بسیار مناسبی برای انجام فروش مجدد است ولی با کمی ملاحظات و شاید حرفه ایی تر بودن .

در زیر آماری از لیست نگرانیها در انجام فروش مجدد در مراکز تماس و درصد موافقت و مخالفت با این نگرانیها را مشاهده می فرمایید . این آمار در کشور آمریکا و در سال 2014 و توسط مجله Contacr Babel  تهیه شده است.

محمد علی قنادیان

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد