Sort gallery by:
View:
مراکز تماس آینده 2025
مراکز تماس آینده 2025 سخنرانی مهندس محمد علی قنادیان در خصوص مراکز تماس آینده 2025 iccs2017
رونمایی از کتاب
رونمایی از کتاب مراسم رونمایی از اولین کتاب مدیریت مراکز تماس به زبان فارسی با ترجمه مهندس محمد علی قنادیان در سمینار مراکز تماس
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017 مراسم تقدیر از همکاران و مسئولین برگزاری چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
دکتر مصطفی امینی
دکتر مصطفی امینی تحول دیجیتالی در مراکز تماس
دکتر ده بزرگی
دکتر ده بزرگی سخنرانی دکتر دهبزرگی در خصوص کاربرد Big Data در CRM
مهندس جهانیان
مهندس جهانیان سخنرانی مهندس جهانیان در خصوص یادگیری ماشینی در مراکز تماس در سمینار سراسری مراکز تماسICCS2017
خانم دکتر سودابه زارع
خانم دکتر سودابه زارع ارائه دکتر زارع در خصوص مدیریت منابع انسانی جدید در مراکز تماس در سمینار مراکز تماس ICCS2017 iccs2017
دکتر محمد رضا ده بزرگی
دکتر محمد رضا ده بزرگی کاربرد BIg Data در مراکز تماس iccs2017
دکتر امینی
دکتر امینی سخنرانی دکتر امینی در خصوص تحول دیجیتالی در مراکز تماس در سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
سرکار خانم وحیده رهنما
سرکار خانم وحیده رهنما سخنرانی خانم رهنما در خصوص تبدیل مراکز تماس به مراکز تجربه
خیریه یاوری
خیریه یاوری حضور خیریه یاوری در چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس و فروش کتاب مدیریت مراکز تماس به نفع این خیریه iccs2017
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017 چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017 iccs2017
عکس سلفی
عکس سلفی عکس سلفی مهندس قنادیان با حاضرین در چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس iccs1017
کتاب مدیریت مراکز ارتباط
کتاب مدیریت مراکز ارتباط اولین کتاب مدیریت مراکز ارتباط به زبان فارسی با ترجمه مهندس محمد علی قنادیان iccs2017
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017
چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017 چهارمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2017 iccs2017

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد