Back To Gallery: تصاویر سمینار ICCS2017
دکتر ده بزرگی 7 Jan 2018
دکتر ده بزرگی سخنرانی دکتر دهبزرگی در خصوص کاربرد Big Data در CRM
دکتر ده بزرگی Gallery: تصاویر سمینار ICCS2017 Description: سخنرانی دکتر دهبزرگی در خصوص کاربرد Big Data در CRM
Views: 188 Loves: 0 love it! Tag Count: 0
Additional Info File Size: 76.06 KB Dimensions: 500x333 Created: 7 Jan 2018 Updated: 7 Jan 2018

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد