Back To Gallery: تصاویر سمینار ICCS2017
رونمایی از کتاب 7 Jan 2018
رونمایی از کتاب مراسم رونمایی از اولین کتاب مدیریت مراکز تماس به زبان فارسی با ترجمه مهندس محمد علی قنادیان در سمینار مراکز تماس
رونمایی از کتاب Gallery: تصاویر سمینار ICCS2017 Description: مراسم رونمایی از اولین کتاب مدیریت مراکز تماس به زبان فارسی با ترجمه مهندس محمد علی قنادیان در سمینار مراکز تماس
Views: 196 Loves: 0 love it! Tag Count: 0
Additional Info File Size: 78.07 KB Dimensions: 500x333 Created: 7 Jan 2018 Updated: 7 Jan 2018

هیج رویدادی را از دست ندهید

از ایمیل شما برای تبلیغات استفاده نخواهد شد